معرفی فعالان و چهره های قرآنی صنعت نفت کشور

در راستای معرفی فعالان و چهره های قرآنی صنعت نفت کشور در سایت دارالقرآن الکریم بسیج وزارت نفت، بدینوسیله از کلیه قاریان، حافظان، فعالان و چهره های قرآنی صنعت نفت تقاضا می شود تا با ارسال موارد ذیل ما را در معرفی ظرفیت های قرآنی صنعت نفت کشور همراهی و مساعدت نمایند:

? رزومه و سوابق قرآنی + معرفی مختصر از خود و مراحل فراگیری علوم و فنون قرآنی
? درج و نگارش موفقیت ها، رتبه های قرآنی و …
? تصویر با کیفیت از چهره
? محل خدمت و شماره تماس

ارسال موارد مذکور از طریق:
? mkakavand@ymail.com

تعداد بازدید: 296 نفر


صلوات شمار آنلاین