نشست شورای برنامه ریزی دارالقرآن الکریم وزارت نفت

نشست شورای برنامه ریزی دارالقرآن الکریم وزارت نفت روز دوشنبه مورخ ۳ مهرماه از ساعت ۱۴ در دارالقرآن الکریم شرکت ملی گاز برگزار می گردد. در این نشست اعضاء شورا به بررسی طرح روخوانی قرآن کریم، آیین نامه مسابقات وزارت نفت و همچنین برنامه حفظ قرآن در وزارت نفت خواهند پرداخت.

تعداد بازدید: 187 نفر


صلوات شمار آنلاین