تصاویر برگزاری کلاس صالحین – بسیج شرکت ملی پخش منطقه ارومیه

تصاویر برگزاری کلاس شجره طیبه صالحین در خصوص صفات و علائم بهترین امت اسلام،

ویژگی ها راستین پیامبر خاتم و شیوه حکومت صالحان

http://s9.picofile.com/file/8310331126/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B6_%DB%B3%DB%B5_%DB%B3%DB%B2.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8310331142/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B6_%DB%B3%DB%B5_%DB%B3%DB%B6.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8310331176/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B6_%DB%B3%DB%B5_%DB%B4%DB%B0.jpg

*****صلوات شمار آنلاین