زمان مناسب برای حفظ (۱)

🕕⏰ زمان مناسب برای حفظ :

👈 برای انجام نیک هر امر ارزش مندی ، نیازمند فرصت زمانی مناسب و شایسته هستیم . درباره زمان حفظ نکاتی را متذکر می شویم :

✅ ۱⃣ انتخاب بهترین زمان برای حفظ :

✍️ بسیاری دوست دارند که ساعت معینی برای حفظ قرآن به آن ها توصیه شود ؛ به صورت کلی می توان توصیه کرد زمان هایی برای حفظ انتخاب گردد که روح و جسم انسان خسته نیست و قدرت تمرکز ذهنی بالاست . این زمان معمولا اوقاتی است که انسان ، پیش از آن به استراحت پرداخته است.

✳️ روشن است که پس از انجام چندین ساعت فعالیت جسمی سنگین روزانه یا پس از چند ساعت کار فکری طاقت فرسا ، یا پس از مشاهده ی یک فیلم سینمایی چند ساعته که ذهن و خاطر ما را به خود مشغول ساخته و یا پس از صرف یک ناهار مفصل ، میان روز و زمان هایی از این دست نمی تواند وقت خوبی برای حفظ باشد.

👥 افراد سلیقه ها و عادت های متفاوتی دارند . ممکن است بعضی در اول صبح ، و عده ای هم عصر ها پس از یک استراحت کوتاه ، تمایل بیشتری به حفظ داشته باشند .

🌘 شب ها پیش از خواب و استراحت شبانه نیز از نظر روان شناسان برای کار حفظ مناسب است ؛ مشروط به آن که خستگی مانع تمرکز نباشد .

⛅️ بهره از وقت هایی همانند بین الطلوعین که روح انسان از لطافت ، طراوت ، نشاط و معنویت خاصی برخوردار است نیز باعث برکات معنوی فراوان و توفیق در حفظ خواهد بود و شاعر چه زیبا سروده است :

✍️ خواب نوشین بامداد رحیل
✍️ بازدارد پیاده را ز سبیل

تعداد بازدید: 141 نفر


صلوات شمار آنلاین