زمان مناسب برای حفظ (۲)

✅ ۲⃣ ثابت بودن زمان حفظ :

✍️ زمان حفظ باید تا جای ممکن ، ثابت باشد، برای مثال ، اگر بعد از نماز صبح و یا عصر ها به حفظ قرآن می پردازید ، سعی کنید که این ساعات را تغییر ندهید . عادت کردن به حفظ در یک ساعت از روز این فایده را دارد که وقتی آن ساعت فرا می رسد ، شخص احساس می کند که گمشده ای دارد و به طور طبیعی از نظر ذهنی ، آمادگی او برای حفظ بیشتر می شود . دقیقا همان طور که همه ما عادت کرده ایم ، وقتی ظهر فرا می رسد ، آماده ی خوردن ناهار می شویم و حتی اگر گرسنه نباشیم ، نیاز به غذا خوردن را حس می کنیم.

✅ ۳⃣ آرامش و سکوت در زمان حفظ :

✍️ از آن جا که حفظ قرآن نیازمند تمرکز حواس و دقت کافی است ، بسیار مناسب است در ساعاتی از شبانه روز که سکوت و آرامش حکم فرماست ، انسان به کار حفظ بپردازد . از این نظر نیز حفظ در بین الطلوعین و یا اوقاتی مانند آن مناسب تر به نظر می رسد

تعداد بازدید: 159 نفر


صلوات شمار آنلاین