جلسه آموزش قرائت آقای حسن ربیعیان

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

شنبه‌ها نیمه اول سال، دو ساعت قبل از اذان مغرب و عشاء و نیمه دوم سال پس از نماز مغرب و عشاء

خیابان پاسداران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید رحمانی، خیابان شهید غفوری

مسجد شهید شاه آبادی

تعداد بازدید: 49 نفر


صلوات شمار آنلاین