جلسه آموزش قرائت آقای مهدی سفالیان

زمان و مکان: شنبه‌ها از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ – مسجد پنبه‌چی واقع در تهران

خیابان ولیعصر (عج)، روبروی مهدیه تهران

تعداد بازدید: 48 نفر


صلوات شمار آنلاین