آموزش قرآن کریم در حلقه های صالحین

آموزش سراسری قرآن کریم در حلقه های صالحین پایگاه های بسیح سراسر کشور

طرح هماهنگ و کشوری سال ۹۷ دارالقرآن الکریم بسیج وزارت نفت

 

ارسال آیین نامه و اطلاع رسانی های مربوطه از طریق اتوماسیون اداری و پایگاه های بسیج

تعداد بازدید: 172 نفر


صلوات شمار آنلاین